Porównanie ewolucyjnych metod harmonogramowania zadań obliczeniowych dla rozproszonych środowisk dużej skali


Numer umowy F-3/597/2018/DS-M
Rodzaj projektu działalność statutowa dla młodych naukowców
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Tchórzewski, Jacek; Jakóbik, Agnieszka; Grzonka, Daniel
Towards ANN-based scalable hashing algorithm for secure task processing in computational clouds
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/