Kwantowochemiczne studia reakcji cykloaddycji


Numer umowy C-2/91/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Kula, Karolina; Dobosz, Joanna; Jasiński, Radomir; Kącka-Zych, Agnieszka; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Mirosław, Barbara; Demchuk, Oleg M.
[3+2] Cycloaddition of diaryldiazomethanes with (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene: An experimental, theoretical and structural study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Molecular Structure
Data wydania: 2020
ISSN: 0022-2860
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 3.196
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/