Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0 Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022


Numer umowy POWR.03.05.00-00-Z224/17
Akronim POWER XXI 2.0
Rodzaj projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Jednostka finansująca Rektor Politechniki Krakowskiej


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 42
poprzednie
123

Müller, Jarosław; Skrzyniowska, Dorota; Sikorska-Bączek, Renata
Indoor air quality
Typ: książka
Data wydania: 2020
Müller, Jarosław; Szczepanik-Ścisło, Nina
Introduction to BIM concept
Typ: książka
Data wydania: 2020

poprzednie
123© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/