Wpływ struktury materiału na własności mechaniczne kompozytów geopolimerowych wzmocnionych włóknami krótkimi otrzymanymi technologiami przyrostowymi


Numer umowy DEC-2019/03/X/ST5/00618
Rodzaj projektu MINIATURA 3
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Korniejenko, Kinga; Miernik, Krzysztof; Lin, Wei-Ting; Castel, Arnaud
The influence of microstructure on mechanical properties of 3D printable geopolymer composites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/