Badanie efektywności wykorzystania energii w ogrzewnictwie, wentylacji, klimatyzacji oraz systemów gospodarki odpadami cz. III


Numer umowy Ś-4/296/2016/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Müller, Jarosław; Dębowski, Maciej
Indoor air quality assessment in a single-family house equipped with demand controlled mechanical ventilation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ecological Chemistry and Engineering. S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S
Data wydania: 2020
ISSN: 2084-4549
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.545
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/