Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego


Numer umowy POIR.04.04.00-00-16D7/18-01
Akronim TEAM-NET
Jednostka finansująca Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Tomala, Agnieszka Maria; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; López, Cristina Domínguez; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
Biokompozyty polimerowoceramiczne na bazie PVP, hydroksyapatytu oraz histydyny
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2021
Piszko, Paweł; Sobczak-Kupiec, Agnieszka et al.
PGS/HAp microporous composite scaffold obtained in the TIPS-TCL-SL method: an innovation for bone tissue engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2021
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tomala, Agnieszka Maria; López, Cristina Domínguez; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
Polymer-ceramic biocomposites based on PVP/histidine/hydroxyapatite for hard tissue engineering applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2021
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW: tak
Impact Factor: 2.604
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Słota, Dagmara; Głąb, Magdalena; Tyliszczak, Bożena; Douglas, Timothy E. L.; Rudnicka, Karolina; Miernik, Krzysztof; Urbaniak, Mateusz M.; Rusek-Wala, Paulina; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Composites based on hydroxyapatite and whey protein isolate for applications in bone regeneration
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/