Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących WM PK


Numer umowy RPMP.01.01.00-12-077/19
Numer projektu RPMP.01.01.00-12-077/19-00-XVII/20/FE/20
Akronim RPO WM Laboratoria WM
Jednostka finansująca Regionalny Program Operacyjny
Wkład własny


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Niemczewska-Wójcik, Magdalena; Gąska, Adam; Sładek, Jerzy; Pobędza, Janusz; Gawlik, Artur; Wrona, Jan
Regionalny Zespół Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Politechniki Krakowskiej – odpowiedzią na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Stal, Metale & Nowe Technologie
Data wydania: 2021
ISSN: 1895-6408
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/