European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreemen


Numer projektu 846181


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Zawadzińska, Karolina; Ríos-Gutiérrez, Mar; Kula, Karolina; Woliński, Przemysław; Mirosław, Barbara; Krawczyk, Tomasz; Jasiński, Radomir
The participation of 3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene in the [3+2] cycloaddition reaction with selected nitrile N-oxides in the light of the experimental and MEDT quantum chemical study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Molecules
Data wydania: 2021
ISSN: 1420-3049
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.411
Domingo, Luis R.; Kula, Karolina; Ríos-Gutiérrez, Mar; Jasiński, Radomir
Understanding the participation of fluorinated azomethine ylides in carbenoid-type [3 + 2] cycloaddition reactions with ynal systems: a molecular electron density theory study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The Journal of Organic Chemistry
Data wydania: 2021
ISSN: 0022-3263
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.354
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/