Projekty realizowane na PK, w ramach których powstały publikacjeKompleksowy wieloskalowy model konstytutywny napromieniowanych materiałów wielofazowych i kompozytowych w zastosowaniach do ekstremalnie niskich temperatur

numer umowy: UMO-2013/11/B/ST8/00332

rodzaj projektu: Opus 6


Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego źródła węgla w procesie oczyszczania ścieków komunalnych (ZAWOC)

numer umowy: PBS1/B9/11/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych 1


Mechanochemiczne wytwarzanie i modyfikowanie właściwości elektroceramiki perowskitowej dla potencjalnych zastosowań jako sensory i przetworniki piezoelektryczne

numer umowy: UMO-2012/05/N/ST8/03764

rodzaj projektu: Preludium 3


Nowa metoda rozruchu kotła walczakowego

numer umowy: 3239/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line w produkcji powłok polimerowych

numer umowy: LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013

rodzaj projektu: LIDER


Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatorów lub koinicjatorów

numer umowy: UMO-2012/07/D/ST5/02300

rodzaj projektu: SONATA


Rozwój doświadczalnej metody rozpoznawania makroodkształceń plastycznych w czynnym procesie obciążania w materiałach wykazujących niestateczność materiałową

numer umowy: 2488/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Metoda oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych realizowanych w warunkach przemysłowych wykonywania w trybie on-line

numer umowy: LIDER/06/117/L-3/11/NCBR/2012

rodzaj projektu: LIDER


Opracowanie nowej generacji ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2 (eCO2)

numer umowy: PBS1/A5/18/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych 1


Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin

numer umowy: SP/E/1/67484/10

rodzaj projektu: strategiczny


Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe właściwości procesów hydrologicznych w zlewni (zadanie 2)

numer umowy: Ś-1/229/2015/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej

numer umowy: Ś-1/230/2015/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Teorie etyczne a społeczne konstrukcje czasu

numer umowy: UMO-2011/03/B/HS1/00483

rodzaj projektu: Opus


Proekologiczna technologia utylizacji spopielonych osadów ściekowych jako źródło nawozów rolnicznych i dodatków do materiałów budowlanych (ECOPHOS)

numer umowy: PBS1/A1/3/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych 1


Kurs walutowy jako narzędzie polityki stabilizacyjnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej

numer umowy: F-4/30/2014/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie i optymalizacja metod diagnozowania ryzyka złamania w osteoporozie na podstawie analizy trójwymiarowych obrazów kości beleczkowej uzyskanych w warunkach in vitro

numer umowy: 4235/BT02/2009/36

rodzaj projektu: własny


Termiczna dekompozycja złożonych materiałów kompozytowych w środowisku chemicznym złoża fluidalnego

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/06367

rodzaj projektu: Preludium 2


Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standardzie i zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko

numer umowy: 0970/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Dostosowanie makroekonomiczne w warunkach wahań kursu walutowego w Europie Centralnej i Wschodniej

numer umowy: F-4/143/DS/12

rodzaj projektu: działalność statutowa


Analiza efektywności i systemu sterowania hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii

numer umowy: 7582/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: promotorski


Opracowanie receptury preparatów nanozwiązkowów srebra i zastosowanie ich do dezynfekcji aparatów wylęgowych w zakładach drobiarskich

numer umowy: 4111/B/H03/2010/39

rodzaj projektu: własny


Badania metody wytwarzania tripolifosforanu sodu w procesie jednostopniowym z regulacją zawartości głównego składnika i faz krystalicznych

numer umowy: 0888/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: własny


Opracowanie żelowych kompozycji do usuwania powłok lakierniczych w oparciu o frakcje odpadowe z technologii Cyklopol

numer umowy: 0318/B/H03/2010/38

rodzaj projektu: własny


Znaczenie specyfiki dziedzictwa kulturowego miast solnych dla ich współczesnego rozwoju oraz zachowania tożsamości

numer umowy: 4349/B/T02/2009/36

rodzaj projektu: promotorski


Kształtowanie charakterystyk elektrycznego urządzenia wspomagającego uklad kierowniczy dla poprawy bezpieczeństwa czynnego samochodu

numer umowy: 5176/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Otrzymywanie mikrostrukturalnych elektrod proszkowych z nanowarstwą platyny metodą wielokrotnego utleniania i redukcji przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania wodoru

numer umowy: 3086/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Metoda recyklingu pierwiastkowego glinu z opakowań wielowarstwowych typu Tetra Pak z wykorzystaniem reaktora fluidyzacyjnego

numer umowy: 0161/B/H03/2008/34

rodzaj projektu: własny


Turystyka kulturowa narzędziem ochrony i udostępnienia krajobrazu warownego

numer umowy: 1196/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: habilitacyjny


Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych

numer umowy: 2285/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: habilitacyjny


Zastosowania metod bayesowskiego uczenia maszynowego w zagadnieniach identyfikacji mechaniki materiałów i konstrukcji

numer umowy: 2509/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: habilitacyjny


Projektowanie i synteza nowych sond molekularnych oraz fotochemiczne badania ich przydatności do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnej

numer umowy: 0394/IP3/2011/71

rodzaj projektu: Iuventus Plus


Kompleksowe badania wpływu czynników technologicznych oraz warunków współpracy na mechanizm zużycia implantów

numer umowy: 0384/IP2/2011/71

rodzaj projektu: Iuventus Plus


Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne

numer umowy: 9001/IP3/2012/71

rodzaj projektu: Iuventus Plus


Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość zastosowania ich jako fungicydów

numer umowy: 0628/IP2/2013/72

rodzaj projektu: Iuventus Plus


Szkliste i szkło-pochodne mikro- i nanomateriały o właściwościach nawozowych

numer umowy: 0016/IP2/2015/73

rodzaj projektu: Iuventus Plus


Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferrohydrożeli

numer umowy: 0489/IP3/2015/73

rodzaj projektu: Iuventus Plus


wyjazd do zagranicznego ośrodka naukowego w Niemczech w celu realizacji projektu pt. "Wyznaczenie nowych rozkładów partonowych w nukleonach i jądrach w ramach chromodynamiki kwantowej"

numer umowy: 1320/MOB/IV/2015/0

rodzaj projektu: Mobilność Plus


Badania architektoniczno-urbanistyczne wpływu Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę przestrzenną miast średniej wielkości

numer umowy: 0638/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: promotorski


Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksy alkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej przez kompleks alkilidenowy rutenu

numer umowy: 2197/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: promotorski


Rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich Małopolski a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych

numer umowy: 1972/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Wieloparametrowa diagnostyka stanu betonów cementowych poddanych działaniu temperatur pożarowych

numer umowy: 0450/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Badania modelowe oddziaływań aerodynamicznych przekazywanych z różnych wirników wiatrowych na wieżę siłowni wiatrowej

numer umowy: 1967/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra

numer umowy: 0280/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: własny


Otrzymywanie modyfikowanego DNA do zastosowań w biofotonice i bioelektronice

numer umowy: 0891/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: własny


Egzoluminarne zespalanie jelit materiałami biodegradowalnymi typu nici lub kształtki z zastosowaniem nowatorskiego zszywacza

numer umowy: 2860/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Wieloskalowe modelowanie konstytutywne materiałów heterogenicznych stosowanych w konstrukcjach pracujących w temperaturach kriogenicznych

numer umowy: 2284/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Optymalizacja procesu korekcji i elongacji kończyn z wykorzystaniem systemu mechatronicznego

numer umowy: 2858/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Emisja kondensatu z układu wylotowego silnika spalinowego

numer umowy: 5450/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Efektywne ograniczenie emisji spalin w silniku pięciosuwowym

numer umowy: 5590/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Intensyfikacja procesu wymiany ciepła w parowaczach powietrznych pomp ciepła pracujących w warunkach niskich prędkości przepływu powietrza

numer umowy: 4580/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Koagulacja i rozpad aglomeratów - identyfikacja i modelowanie wzajemnego oddziaływania cząstek ciała stałego i flokuł w warunkach stacjonarnego przepływu

numer umowy: 0264/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: własny


Wspomaganie zabiegów chirurgii kości czaszki w systemie inżynierii odwrotnej

numer umowy: 2938/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Zastosowanie wspomagania elektrochemicznego do poprawy warunków mikroskrawania

numer umowy: 2152/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Efektywne suszenie wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasy

numer umowy: 1057/B/H03/2010/39

rodzaj projektu: własny


Opracowanie metod oceny wpływu odnowy przewodów wodociągowych na jakość wody i narzędzi do określenia sposobu i dopuszczalnej długości rurociągu poddanego cementowaniu z zachowaniem odpowiednich parametrów fizyczno-chemicznych wody

numer umowy: 2648/B/T02/2010/39

rodzaj projektu: własny


Pulsacje ciśnienia w instalacjach sprężarkowych - nowe metody analizy i tłumienia

numer umowy: 4801/B/T02/2010/39

rodzaj projektu: własny


Mechanizmy zagęszczania warstwy wierzchniej podczas spiekania proszków austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L modyfikowanych borem

numer umowy: 4791/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Dynamika układu: kocioł na biopaliwo-kolektory słoneczne-zasobniki ciepłej wody użytkowej

numer umowy: 3325/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Intensywność i prognoza procesu erozji dennej lewobrzeżnych dopływów górnej Wisły

numer umowy: 5546/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Metodyka określania poziomu niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów kanalizacyjnych

numer umowy: 5569/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Opracowanie tanich metod monitoringu ilościowego w przewodach kanalizacyjnych

numer umowy: 5633/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Miary bezpieczeństwa i ich wzajemne relacje w wyjątkowej sytuacji projektowej pożaru rozwiniętego

numer umowy: 2439/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Wpływ modyfikatorów polimerowych na podatność kompozytów cementowych na działanie mikroorganizmów

numer umowy: 2187/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Wpływ składu i udziałów objętościowych zaczynu i zaprawy w betonach zwykłych oraz wysokowartościowych na ich przepuszczalność określaną przy przepływie gazu

numer umowy: 0721/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Metody numeryczne w projektowaniu nowoczesnych form architektonicznych struktur przestrzennych

numer umowy: 2464/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Badania systemu wspomagania w ortezie do chodu naprzemiennego dla osób z porażeniem wiotkim kończyn dolnych z wykorzystaniem sił grawitacji i wychyleń tułowia

numer umowy: 4088/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Sztuczne systemy immunologiczne w zagadnieniach rozpoznawania wzorców i optymalizacji wielokryterialnej

numer umowy: 4054/B/T02/2009/37

rodzaj projektu: własny


Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z oceną ekonomiczną

numer umowy: 2901/B/T02/2009/37

rodzaj projektu: własny


Uogólnione algorytmy optymalizacji w projektowaniu konstrukcji

numer umowy: 2448/B/T02/2009/37

rodzaj projektu: własny


"Zielone" nanokompozyty poliamid 4,10/fibrylarna celuloza wytworzone z surowców odnawialnych dla nowych zastosowań opakowaniowych

numer umowy: UMO-2011/01/M/ST8/06834

rodzaj projektu: Harmonia


Badanie zderzeń relatywistycznych hadronów i jonów w eksperymencie STAR przy akceleratorze RHIC w BNL

numer umowy: UMO-2011/01/M/ST2/04126

rodzaj projektu: Harmonia


Miary relatywne i ich zastosowania do modelowania sygnałów

numer umowy: UMO-2013/10/M/ST1/00096

rodzaj projektu: Harmonia


Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury

numer umowy: UMO-2011/02/A/ST8/00409

rodzaj projektu: Maestro


Rozwijanie wiarygodnego i efektywnego dwuskalowego modelowania komputerowego niejednorodnych materiałów niesprężystych

numer umowy: UMO-2011/01/B/ST6/07312

rodzaj projektu: Opus


Modelowanie nieliniowości, histerezy i anizotropii w magnetowodach przetworników elektromechanicznych z wirującym polem magnetycznym

numer umowy: UMO-2011/01/B/ST7/04479

rodzaj projektu: Opus


Nowoczesne architektury komputerowe i metoda elementów skończonych

numer umowy: UMO-2011/01/B/ST6/00674

rodzaj projektu: Opus


Specjalne potencjały Killinga w geometrii Riemanna

numer umowy: UMO-2011/01/B/ST1/02643

rodzaj projektu: Opus


Numeryczna analiza angioplastyki ze stentem z zastosowaniem kontroli błędu i adaptacyjnej metody elementów skończonych

numer umowy: UMO-2011/01/B/ST6/07306

rodzaj projektu: Opus


Wielojęzyczny słownik konserwacji. Część 1. Malarstwo sztalugowe, Część 2. Malarstwo ścienne

numer umowy: UMO-2011/03/B/HS2/05355

rodzaj projektu: Opus


Mechanika sprężonych zjawisk dyssypatywnych w materiałach anizotropowych

numer umowy: UMO-2011/03/B/ST8/05132

rodzaj projektu: Opus


Optymalne projektowanie materiałów i struktur kompozytowych poddanych obciążeniom zmęczeniowym

numer umowy: UMO-2013/09/B/ST8/00178

rodzaj projektu: Opus


Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko

numer umowy: UMO-2013/09/B/ST5/03419

rodzaj projektu: Opus


Modelowanie matematyczne zjawisk przepływowo-cieplnych oraz analizy wytrzymałościowe wymienników ciepła z rurami ożebrowanymi

numer umowy: UMO-2013/11/B/ST8/00340

rodzaj projektu: Opus


Badania mechanizmu utleniania pigmentów betacyjanin

numer umowy: UMO-2014/13/B/ST4/04854

rodzaj projektu: Opus


Metoda identyfikacji gęstości strumienia ciepła na powierzchni ciała stałego w warunkach szybkozmiennego pola temperatury przepływającego płynu

numer umowy: UMO-2014/15/B/ST8/03170

rodzaj projektu: Opus


Analiza numeryczna niestateczności izotropowego materiału termoplastycznego przy dużych deformacjach

numer umowy: UMO-2014/15/B/ST8/01322

rodzaj projektu: Opus


Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym

numer umowy: UMO-2015/19/B/ST4/01836

rodzaj projektu: Opus


Wpływ modyfikowanych nanokryształów celulozy na strukturę oraz właściwości termiczne i mechaniczne inżynierskich kompozytów poliamidowych z surowców odnawialnych

numer umowy: UMO-2015/19/B/ST8/01060

rodzaj projektu: Opus


Opracowanie metod identyfikacji nieustalonych zjawisk cieplno-wytrzymałościowych

numer umowy: UMO-2015/19/B/ST8/00958

rodzaj projektu: Opus


Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych

numer umowy: UMO-2016/23/B/ST5/01108

rodzaj projektu: Opus


Nano-design of zeolite-based catalysts for selective conversion of biomass into chemicals

numer umowy: UMO-2015/19/P/ST4/02482

rodzaj projektu: Polonez


Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

numer umowy: UMO-2011/01/N/HS2/02295

rodzaj projektu: Preludium


Synteza nowych elestomerów poliestrowych zawierających B-cyklodekstryny

numer umowy: UMO-2011/01/N/ST5/05591

rodzaj projektu: Preludium


Wykorzystywanie nowoczesnych technik suszenia i ekstrakcji do pozyskiwania biologicznie aktywnych substancji z surowców roślinnych

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/05147

rodzaj projektu: Preludium


Intensyfikacja przenoszenia ciepła i masy w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/04634

rodzaj projektu: Preludium


Konwersja azotowych związków organicznych do NOx i N2O w warunkach spalania w złożu fluidalnym

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/06355

rodzaj projektu: Preludium


Badanie termicznego rozkładu materiałów syntetycznych na bazie polimerów w pęcherzowym reaktorze fluidyzacyjnym

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/05901

rodzaj projektu: Preludium


Sterowanie drganiami belki w zakresie wielomodalnym przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznych

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/03897

rodzaj projektu: Preludium


Detekcja i ewaluacja delaminacji w wielowarstwowych strukturach kompozytowych przy pomocy aktywnej termografii w podczerwieni

numer umowy: UMO-2013/09/N/ST8/04360

rodzaj projektu: Preludium


Modelowanie morfologii i kinetyki krzepnięcia fazy ciekłej w procesie spiekania proszku żelaza modyfikowanego borem

numer umowy: UMO-2014/13/N/ST8/00585

rodzaj projektu: Preludium


Modelowanie konstytutywne ewolucji uszkodzeń w dyssypatywnych materiałach wielofazowych

numer umowy: UMO-2015/17/N/ST8/01169

rodzaj projektu: Preludium


Od prekursora tlenkowego do centrum aktywnego - teoretyczne badania mechanizmu polimeryzacji etylenu na katalizatorze Philipsa

numer umowy: UMO-2015/19/N/ST4/00007

rodzaj projektu: Preludium


Modelowanie konstytutywne nieciągłego płynięcia plastycznego oraz efektu stick-slip w kompozytowych nadprzewodnikach niskotemperaturowych

numer umowy: UMO-2016/21/N/ST8/02368

rodzaj projektu: Preludium


Wpływ krępowania odkształceń termicznych na charakterystykę odpryskiwania betonu w pożarze

numer umowy: UMO-2016/23/N/ST8/01155

rodzaj projektu: Preludium


Synteza katalizatorów heterogenicznych o właściwościach kwasowych z zastosowaniem druku 3D

numer umowy: UMO-2016/23/N/ST5/01104

rodzaj projektu: Preludium


Synteza i badanie właściwości nowych termoplastycznych pochodnych chitozanu o kontrolowanej biodegradowalności

numer umowy: UMO-2016/23/N/ST8/01273

rodzaj projektu: Preludium


Charakterystyka zawiesiny unoszonej w zlewni zbiornika karpackiego z wykorzystaniem znaczników geochemicznych (sediment fingerprints)

numer umowy: UMO-2016/23/N/ST10/01292

rodzaj projektu: Preludium


Problem dokumentowania, modelowania i rekonstrukcji sklepień gotyckich

numer umowy: UMO-2011/01/D/HS2/02288

rodzaj projektu: Sonata


Teoria pluripotencjału i równanie Monge`a na rozmaitościach prawie zespolonych

numer umowy: UMO-2011/01/D/ST1/04192

rodzaj projektu: Sonata


Sonochemia jako narzędzie do aktywacji katalizatorów. Badania in situ i operando

numer umowy: UMO-2015/17/D/ST8/01252

rodzaj projektu: Sonata


Modelowanie dokładności 5-cio osiowych struktur kinematycznych o zdolności wzajemnej orientacji, wykorzystujących w łańcuchu kinematycznym zarówno pary przesuwne jak i obrotowe

numer umowy: UMO-2015/17/D/ST8/01280

rodzaj projektu: Sonata


Komputerowa analiza inżynierskich nieustalonych zagadnień termosprężystych i termoplastycznych za pomocą sprzężonej MES / bezsiatkowej MRS

numer umowy: UMO-2015/19/D/ST8/00816

rodzaj projektu: Sonata


Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego

numer umowy: UMO-2016/21/D/ST8/01697

rodzaj projektu: Sonata


Badanie innowacyjnych nanokompozytów o właściwościach biobójczych

numer umowy: UMO-2016/23/D/ST8/00016

rodzaj projektu: Sonata


Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji odpowiedzialnych odlewów staliwnych o podwyższonych właściwościach z zastosowaniem innowacyjnych mas samoutwardzalnych w nowej odlewni K.Z.O. ZREMB S.A.

numer umowy: um. III-142/P-152/2012

rodzaj projektu: celowy


Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przemysłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych

numer umowy: GEKON1/02/214108/19/2014

rodzaj projektu: GEKON


Opracowanie nowych produktów handlowych dla ubocznych produktów spalania i oczyszczania spalin (InnUPS)

numer umowy: GEKON1/05/213102/20/2014

rodzaj projektu: GEKON


Proekologiczne wytwarzanie nawozów organiczno-mineralnych na bazie odpadów: ubocznych produktów spalania i biogazyfikacji biomasy

numer umowy: GEKON1/05/214543/38/2015

rodzaj projektu: GEKON


Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych

numer umowy: GEKON1/05/213240/35/2015

rodzaj projektu: GEKON


Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy

numer umowy: GEKON2/05/268313/8/2015

rodzaj projektu: GEKON


Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych (CASELOT)

numer umowy: INNOLOT/I/9/NCBR/2013

rodzaj projektu: Innolot


Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej (TED)

numer umowy: INNOLOT/I/7/NCBR/2013

rodzaj projektu: Innolot


Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych (INNOGEAR)

numer umowy: INNOLOT/I/10/NCBR/2014

rodzaj projektu: Innolot


Odzysk energii z wytwarzaniem produktów fosforowych w procesie wysokotemperaturowego przetwarzania mieszanek biomasy roślinnej i zwierzęcej

numer umowy: INNOTECH-K2/IN2/78/184137/NCBR/12

rodzaj projektu: Innotech


Opracowanie i wdrożenie do produkcji stopu odlewniczego o zwiększonej odporności na zużycie, przeznaczonego na elementy młynów stosowanych w przemyśle cementowym

numer umowy: INNOTECH-K2/IN2/11/181853/NCBR/13

rodzaj projektu: Innotech


Wykorzystanie kruszywa gumowego w konstrukcji nasypu pod nawierzchnie kolejowe (NAGUM)

numer umowy: INNOTECH-K3/IN3/34/227926/NCBR/14

rodzaj projektu: Innotech


Synteza oraz zastosowanie innowacycjnych nanomateriałów o właściwościach antymikrobiologicznych

numer umowy: LIDER/03/146/L-3/11/NCBR/2012

rodzaj projektu: Lider


System oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych on-line realizowanych urządzeniami redundantnymi

numer umowy: LIDER/024/559/L-4/12/NCBR/2013

rodzaj projektu: Lider


Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D

numer umowy: LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014

rodzaj projektu: Lider


Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych

numer umowy: LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014

rodzaj projektu: Lider


Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia

numer umowy: LIDER/037/481/L-5/13/NCBR/2014

rodzaj projektu: Lider


Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOx

numer umowy: LIDER/204/L-6/14/NCBR/2015

rodzaj projektu: Lider


Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na receptory ośrodkowego układu nerwowego (oun)

numer umowy: LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015

rodzaj projektu: Lider


Nowy kompleksowy sposób oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych instalacji eksploatowanych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, wykorzystujący analizy sygnałów emisji akustycznej, pola naprężeń konstrukcji i stanu degradacji materiału

numer umowy: LIDER/12/0018/L-7/15/NCBR/2016

rodzaj projektu: Lider


Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego

numer umowy: DOBR-BIO4/033/13015/2013

rodzaj projektu: obronność i bezpieczeństwo


Eko-pianki poliuretanowe otrzymywane z udziałem surowców pochodzenia naturalnego (EPURNAT)

numer umowy: PBS1/B5/18/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Opracowanie nowoczesnych metod oceny trwałości resztkowej elementów ciśnieniowych instalacji energetycznych (OTREC)

numer umowy: PBS1/A4/4/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


System monitorowania krytycznych konstrukcji - nieklasyczne podejście do emisji akustycznej (SYMONAT)

numer umowy: PBS1/A9/10/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


System symulacyjny dla zrównoważonego zarządzania mieszaną elektryczną i spalinową flotą taksówek (eTaxi)

numer umowy: PBS1/A6/11/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Emisja akustyczna w zastosowaniu do oceny uszkodzeń i wyznaczenia parametrów użytkowych elementów mostów kolejowych o konstrukcji stalowej

numer umowy: PBS2/B9/21/2013

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Badania nad metodami nawigacji przestrzennej w diagnostyce endoskopowej guzka obwodowego płuca

numer umowy: PBS3/A9/31/2015

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Badania nad technologią wytwarzania wielokomorowych szyb zespolonych o ultrawysokich parametrach optycznych, termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych (ULTRAGLASS)

numer umowy: PBS3/B2/19/2015

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Opracowanie innowacyjnych wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego z zastosowaniem oryginalnych narzędzi badawczych

numer umowy: PBS3/B9/46/2015

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Otrzymywanie nawozów typu NPK z gnojownicy świńskiej z wykorzystaniem metodyki czystszych technologii

numer umowy: 1054/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Spiekane stale nierdzewne utwardzone wydzieleniowo

numer umowy: 1093/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Nowa technologia chłodniczego obiegu kaskadowego sprężarkowo-sorpcyjnego z ekologicznymi czynnikami roboczymi

numer umowy: 0936/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Opracowanie, wykonanie i zastosowanie systemu kontrolnego monitoringu aktywności procesów korozyjnych i szczelności metodą emisji akustycznej (AE) zbiorników magazynowych na media płynne

numer umowy: 1090/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Technologiczny system innowacyjnych metod obróbki materiałów o specjalnych właściwościach

numer umowy: 0896/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Badania rozwojowe nad wzorcowaniem (z wykorzystaniem Laser Tracera) i wyznaczaniem niepewności pomiarów dla systemów współrzędnościowych

numer umowy: 0869/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości

numer umowy: 0980/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


System hybrydowego elektroerozyjno-elektrochemicznego wytwarzania mikroelementów

numer umowy: 0903/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Ocena zachowania się i prognoza długotrwałej pracy stali nowych generacji na elementy kotłów eksploatowanych powyżej temperatury granicznej

numer umowy: 1083/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Ochrona przed hałasem drogowym

numer umowy: DZP/RID-I-76/15/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu

numer umowy: DZP/RID-I-50/9/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu

numer umowy: DZP/RID-I-36/5/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu

numer umowy: DZP/RID-I-55/10/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu

numer umowy: DZP/RID-I-62/11/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych - zad. bad. Nr 4

numer umowy: SP/E/4/65786/10

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Bio-based polyurethane composites with natural fillers (BIOPURFIL)

numer umowy: 318996

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


CIVITAS CAPITAL - making the best of CIVITAS! (CAPITAL)

numer umowy: 604778

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


Energy savings from smart operation of electrical, process and mechanical equipment (ENERGY-SMARTOPS)

numer umowy: 264940

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment (GEECCO)

numer umowy: 741128

rodzaj projektu: Horyzont 2020


Groundwater and dependent Ecosystems: New Scientific basis on climate change and land-use impacts for the update of the EU Groundwater Directive (GENESIS)

numer umowy: 226536

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


Galileo Signal Priority (GSP)

numer umowy: 226536

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


Optimised storage integration for the electric car (OSTLER)

numer umowy: 265629

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


339

numer umowy: L-1/339/2014/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Podatne złącza polimerowe w budownictwie - modelowe ujęcie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb praktyki inżynierskiej

numer umowy: 0714/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: habilitacyjny


Wykrywanie pasożytniczych pierwotniaków z rodzajów Giardia, Cryptosporidium i Toxoplasma w wodzie za pomocą multiplex-PCR

numer umowy: 7489/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Współczesne tendencje w architekturze krajobrazu

numer umowy: A8/197/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Aktualne problemy projektowania architektury miejsc pracy i rekreacji

numer umowy: A-2/50/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Metody i algorytmy monitoringu i diagnostyki maszyn elektrycznych

numer umowy: E-2/581/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


286

numer umowy: Ś-3/286/BW/2010

rodzaj projektu: badania własne


349

numer umowy: L-4/349/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodne

numer umowy: Ś1/194/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modernization of two cycles (MA,BA) of competence based cirrcula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process (MMatEbg)

numer umowy: DOBR-BIO4/017/13411/2013

rodzaj projektu: TEMPUS


50

numer umowy: A3/50/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


159

numer umowy: A3/159/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Innowacyjne systemy automatyki

numer umowy: E-3/627/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modelowanie procesów przemagnesowania obwodów magnetycznych maszyn i urządzeń elektrycznych do potrzeb ich diagnostyki i wyznaczania strat

numer umowy: E-2/619/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Novel ZnS(Se) hybrid polymer nanocomposites for optoelectronic applications

numer umowy: HOMING PLUS/2012-6/5

rodzaj projektu:


Metody redukcji zjawisk pogarszających jakość energii w systemie elektroenergetycznym

numer umowy: E-2/618/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Receiving of NPK type fertilizers from pig slurry using the cleaner technologies methodology

numer umowy: 1054/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: projekt rozwojowy


Metody i algorytmy monitoringu i diagnostyki maszyn elektrycznych

numer umowy: E-2/664/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Zastosowanie cieczy jonowych w syntezie organicznej

numer umowy: C-2/88/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów

numer umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-029/10-00

rodzaj projektu:


Badania własności fizycznych ośrodka gruntowego metodami geofizycznymi

numer umowy: Ś-2/234/2015/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie systemu wspomagającego proces załadunku i zabezpieczenia przesyłek w transporcie kolejowym

numer umowy: E!6726 LOADFIX

rodzaj projektu: EUREKA


Problemy kształtowania planistyczno-krajobrazowego i architektonicznego obszarów wiejskich

numer umowy: A5/186/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Mechanochemiczne syntezy nanostrukturalnych materiałów w aspekcie ochrony środowisk

numer umowy: C-1/29/2012/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Optymalizacja charakterystyk sprężysto-tłumiących zawieszeń kół samochodu osobowego dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa ruchu - cz. II

numer umowy: M-4/368/DS/2012

rodzaj projektu: działalność statutowa


Kinematyka i dynamika platformy Stewarta z przegubami kulistymi

numer umowy: M-4/370/2012/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Zaawansowane metody modelowania i pomiarów w technice cieplnej

numer umowy: S-4/341/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Innowacyjne systemy automatyki

numer umowy: E-3/611/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badania układów solarnych. Cz. I - Diagnostyka pracy instalacji solarnych

numer umowy: Ś-4/255/2015/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Rewitalizacja instieniących obiektów budowlanych

numer umowy: L-1/155/DS/2017

rodzaj projektu: działalność statutowa


Fantom do testów eksploatacyjnych urządzeń radioterapeutycznych w teleradioterapi

numer umowy: POIR.04.01.04-00-0014/16

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Mechanochemiczne syntezy nanoproszków ceramiczno-ceramicznych i metaliczno-ceramicznych dla nanokompozytów polimerowo-ceramicznych jako sensorów węzłów elektrotribologicznych

numer umowy: 1489/B/H03/2009/36

rodzaj projektu:numer umowy: 3932/B/T02/2009/37

rodzaj projektu: projekt własny


Analiza wpływu wyników modelowania systemów pomiarowych na wartości maksymalnych błędów dynamicznych

numer umowy: E-3/626/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obwudów wykopów

numer umowy: POIR.04.01.04-00-0057/15

rodzaj projektu: aplikacyjny


Polowe badania drgań budowli w aspekcie ochrony środowiska (metodyka, przypadki szczegółowe)

numer umowy: L-4/106/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Nośność na zginanie i ugięcia belek zespolonych typu stalowa blacha-beton

numer umowy: L-1/368/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Problemy kształtowania planistyczno-krajobrazowego i architektonicznego obszarów wiejskich

numer umowy: A-5/54/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Interpretacje geotechniczne podłoża gruntowego z zastosowaniem metody in-situ w wybranych obiektach Polski Południowej

numer umowy: Ś‐2/372/2013/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badania własności fizycznych ośrodka gruntowego metodami geofizycznymi o geotechnicznym

numer umowy: Ś‐2/299/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Optymalne projektowanie cienkościennych konstrukcji kompozytowych

numer umowy: PB-232/T07/95/08

rodzaj projektu: własny


Metody i algorytmy generacji i przetwarzania energii

numer umowy: E-2/637/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Podstawy kulturowe architektury krajobrazu w Polsce i na świecie - kontynuacja

numer umowy: A-8/200/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Analiza oddziaływań harmonicznych przestrzennych w generatorach z magnesami trwałymi o strumieniu osiowym

numer umowy: E-2/605/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Rozwój technik pomiarowych, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji geodanych

numer umowy: Ś-2/335/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Aktualne problemy projektowania architektury miejsc pracy i rekreacji - etap IV

numer umowy: A-2/36/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie metod mikrokontrolerowego sterownia przekształtników statycznych

numer umowy: E-2/413/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie metod i algorytmów monitoringu oraz diagnostyki silnika indukcyjnego dwuklatkowego

numer umowy: E-2/416/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badanie dokładności urządzeń pomiarowych energii i mocy w układach niskich napięć dla przebiegów odkształconych

numer umowy: E-2/608/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Zmniejszenie strat w trójfazowych, trójpoziomowych falownikach napięcia przez zastosowanie odpornego na zakłócenia układu łagodnego przełączania tranzystorów

numer umowy: E-2/644/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Wielofazowe maszyny indukcyjne klatkowe w napędach i wytwarzaniu energii elektrycznej

numer umowy: E-2/730/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modelowanie procesów przemagnesowania obwodów magnetycznych maszyn i urządzeń elektrycznych do potrzeb ich diagnostyki i wyznaczania strat

numer umowy: E-2/650/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badania doświadczalne farmaceutycznych emulsji suchych

numer umowy: 4151/B/H03/2010/39

rodzaj projektu: promotorski


Nośność na zginanie belek strunobetonowych z betonu wysokiej wytrzymałości

numer umowy: L-1/282/2013/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Nośność strefy przypodporowej w elementach sprężonych strunobetonowych z betonu wysokiej wytrzymałości

numer umowy: L-1/411/DS-M/2012

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i w gospodarce wodnej – kontynuacja

numer umowy: Ś-1/200/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych

numer umowy: Ś-4/304/2015/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodyh naukowców


Badania układów solarnych. Cz. II. Diagnostyka pracy instalacji solarnych

numer umowy: Ś-4/173/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych

numer umowy: Ś-4/311/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i w gospodarce wodnej

numer umowy: Ś-1/194/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Połączenie wieloskalowej metody elementów skończonych z nieciągłym podejściem Petrowa-Galerkina

numer umowy: UMO-2017/25/B/ST8/02752

rodzaj projektu: OPUS


Analiza, optymalizacja i modelowanie złożonych struktur inżynierskich we współczesnych problmach mechaniki konstrukcji i materiałów

numer umowy: M-01/12/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modelowanie i badania wybranych systemów elektromechanicznych i mechatronicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrycznego transportu szynowego

numer umowy: E-3/728/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Kwantowochemiczne studia reakcji cykloaddycji

numer umowy: C-2/171/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Analiza stanu naprężenia i zniszczenia w elementach maszyn wykonanych z materiałów izotropowych i kompozytowych

numer umowy: M-03/331/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Analiza percepcji poziomego i pionowego oznakowania drogowego na podstawie badań okulograficznych i symulacyjnych

numer umowy: L-3/388/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych


Doświadczalna ocena przyczepności i długości zakotwienia między materiałami, betonem i stalą, wysokich wytrzymałości

numer umowy: L-1/353/2014/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Implementacja i zastosowanie istniejących oraz opracowanie własnych metod pomiaru optycznego w zakresie mechaniki materiałów i konstrukcji

numer umowy: L-5/375/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badanie mechanizmu redukcji katalizatora Philipsa

numer umowy: C-2/294/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Ekstrakcja i charakterystyka substancji humusowych w wybranych źródłach ich występowania

numer umowy: Ś-3/360/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Ekstrakcja i charakterystyka substancji humusowych w wybranych źródłach ich występowania - etap II

numer umowy: Ś-3/419/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu

numer umowy: DZP/RID-I-55/10/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Modele obliczeniowe wybranych zagadnień mechaniki materiałów i konstrukcji oraz ich implementacja

numer umowy: L-5/130/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Nowy algorytm wyznaczania maksymalnych błędów dynamicznych dla kryterium całkowo-kwadratowego

numer umowy: DEC-2017/01/X/ST7/00394

rodzaj projektu: MINIATURA


Modelowanie procesu niskocyklowego zmęczenia stali w warunkach nieizotermicznych

numer umowy: UMO-2017/25/B/ST8/02256

rodzaj projektu: OPUS


Ukośne liczby zespolone i ich zastosowanie do analizy harmonicznej

numer umowy: E-1/524/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Trwałość i modyfikacja mineralnych materiałów budowlanych

numer umowy: L-1/87/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Polowe badania drgań budowli w aspekcie ochrony środowiska (metodyka, przypadki szczegółowe)

numer umowy: L-4/106/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Diagnostyka budowli z wykorzystaniem badań doświadczalnych i modeli obliczeniowych

numer umowy: L-4/107/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Pomiary terenowe i modelowanie numeryczne w rejonie oddziaływania bystrz o zwiększonej szorstkości

numer umowy: L-4/585/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa


Teoria równań i nierówności różniczkowych, układy dynamiczne na rozmaitościach, wybrane działy: analizy matematycznej topologii algebry i geometrii oraz probabilistyki teorii grafów i liczb

numer umowy: F-2/370/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Polska architektura betonowa - innowacje technologiczne i wzorce ideowe. Znaczenie detalu architektonicznego

numer umowy: A-2/476/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badanie i optymalizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie

numer umowy: DS-M8/356/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Ekstrakcja wspomagana micelarnie - badania metodami dynamiki molekularnej

numer umowy: DEC-2017/01/X/ST4/00508

rodzaj projektu: MINIATURA 1


Badania nad degradacją odpadów polimerowych we fluidalnym złożu cenosferowym

numer umowy: C-1/486/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Nowe nanostrukturalne kompozyty hybrydowe poliuretan bezizocyjanianowy / funkcjonalizowany POSS

numer umowy: UMO-2017/27/B/ST8/01584

rodzaj projektu: OPUS 14


Oszczędność energii, ekologia i bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych

numer umowy: M-4/443/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie kompleksowej metodyki badania i zabezpieczenia terenów osuwiskowych cz. 3

numer umowy: Ś-2/372/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Nowoczesne nanomateriały dla potrzeb hybrydowych ogniw słonecznych

numer umowy: 0058/DIA/2018/47

rodzaj projektu: Diamentowy Grant


Synteza i badania właściwości aplikacyjnych nowych wysokowydajnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do fotoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych nowej generacji

numer umowy: 0052/DIA/2018/47

rodzaj projektu: Diamentowy Grant


V edycja: wyjazd do Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA w celu realizacji projektu pt. "Innowacyjne konstrukcyjne dostosowane i zaprojektowane żele makromolekularne (STEM gels) otrzymywane z użyciem metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej"

numer umowy: 1620/MOB/V/2017/0

rodzaj projektu: Mobilność Plus


Ocena ryzyka odpryskiwania betonu w pożarze

numer umowy: UMO-2018/28/T/ST8/00352

rodzaj projektu: Etiuda


Wpływ czwartorzędowych jonów amoniowych na kinetykę polimeryzacji wolnorodnikowej monomerów winylowych rozpuszczalnych w wodzie - zastosowanie techniki laserowej polimeryzacji impulsowej (PLP)

numer umowy: DEC-2017/01/X/ST5/00385

rodzaj projektu: Miniatura


Wyjazd na konferencję międzynarodową w Darmstadt w Niemczech i prezentacja wynikow analiz temperatur powietrza i wody metodą falkową i metodą EMD

numer umowy: DEC-2018/02/X/ST10/01120

rodzaj projektu: Miniatura


Optymalizacja topologii struktur sprężystych metodą automatu komórkowego adaptowanego do nieregularnych siatek elementów skończonych

numer umowy: DEC-2018/02/X/ST8/01203

rodzaj projektu: Miniatura


Wpływ korekcji stopniowej na transport rumowiska korytowego potoków karpackich

numer umowy: DEC-2018/02/X/ST10/02303

rodzaj projektu: Miniatura


Nieciągła aproksymacja Petrova-Galerkina do równań Naviera-Stokesa dla przepływów ściśliwych

numer umowy: UMO-2017/25/B/ST6/02771

rodzaj projektu: Opus


Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L.

numer umowy: UMO-2017/27/B/NZ9/02831

rodzaj projektu: Opus


Wieloskalowy model mechanizmów pękania materiałów niejednorodnych w warunkach obciążeń złożonych w ekstremalnie niskich temperaturach

numer umowy: UMO-2017/27/B/ST8/00298

rodzaj projektu: Opus


Poczucie zamknięcia w przestrzeni publicznej wnętrza urbanistycznego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego a współczynnik widoczności nieba SVF - poszukiwanie zależności

numer umowy: UMO-2017/25/N/HS6/02392

rodzaj projektu: Preludium


Otrzymywanie i badanie właściwości antyoksydacyjnych hydrożeli chitozanowych dotowanych węglowymi kropkami kwantowymi do zastosowań w terapii komórkowej

numer umowy: UMO-2017/25/N/ST8/02952

rodzaj projektu: Preludium


Modelowanie dokładności pomiaru realizowanego na laserowych systemach nadążnych wykorzystujących w swoim działaniu zarówno pomiar odległości jak i pomiar pozycji kątowej

numer umowy: UMO-2017/27/N/ST8/03063

rodzaj projektu: Preludium


Modelowanie i symulacja dynamiki wielofunkcyjnych ziaren katalizatora

numer umowy: UMO-2017/26/D/ST8/00509

rodzaj projektu: Sonata


Synteza i badanie właściwości bioaktywnych nanokompozytów chitozanowych o właściwościach półprzewodzących przetwarzanych technologią druku 3D

numer umowy: UMO-2017/26/D/ST8/00979

rodzaj projektu: Sonata


Nowe fluorescencyjne poliestry o właściwościach przeciwutleniających do zastosowań w inżynierii naczyń krwionośnych

numer umowy: UMO-2018/28/C/ST5/00461

rodzaj projektu: Sonatina


Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych

numer umowy: LIDER/28/0167/L-8/16/NCBR/2017

rodzaj projektu: Lider


Opracowanie sposobu wytwarzania nietoksycznych nośników substancji czynnych na bazie nanomateriałów

numer umowy: LIDER/20/0080/L-9/17/NCBR/2018 (decyzja nr 158/L-9/2017)

rodzaj projektu: Lider


Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis

numer umowy: LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018 (decyzja nr 179/L-9/2017)

rodzaj projektu: Lider


Osteochit3D - personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii

numer umowy: LIDER/42/0149/L-9/17/NCBR/2018 (decyzja nr 141/L-9/2017)

rodzaj projektu: Lider


Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych

numer umowy: TANGO2/340229/NCBR/2017

rodzaj projektu: Tango


Obiekty wielkogabarytowe o nowych funkcjach proekologicznych jako istotne elementy przestrzeni - na przykładzie zakładów termicznego przekształcania odpadów w krajach Europy Zachodniej

numer umowy: A-5/504/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Teoretyczne badania nad zastosowaniem przyjaznych środowisku technik do otrzymywania bioaktywnych nitrozwiązków - potencjalnych farmaceutyków

numer umowy: C‐2/493/2018/DS‐M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Zaawansowane metody modelowania i pomiarów w technice cieplnej - cz. 2

numer umowy: Ś-4/400/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie systemu kontroli dokładności pomiarów współrzędnościowych dla tolerancji geometrycznych

numer umowy: M-10/174/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni karpackich (Mała Wisła)

numer umowy: Ś-1/394/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Kierunki zagospodarowania regionów i miast w świetle warunków wynikających z integracji europejskiej

numer umowy: A-5/56/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Oszczędność energii, ekologia i bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych

numer umowy: M-04/406/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Budownictwo spełniające warunki zrównoważonego rozwoju

numer umowy: L-1/154/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Zagospodarowanie sadzy odpadowej w procesie otrzymywania zawiesin wodno-węglowych

numer umowy: C-1/344/2014/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Opracowanie i optymalizacja metod diagnozowania ryzyka złamania w osteoporozie na podstawie analizy trójwymiarowych obrazów kości beleczkowej uzyskanych w warunkach in vivo

numer umowy: 4235/B/T02/2009/36

rodzaj projektu: własny


Modele i algorytmy dla potrzeby sterowania i diagnostyki układów przetwarzania energii

numer umowy: E-2/568/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Metodyka numerycznej optymalizacji konstrukcji kompozytowych i procesów technologicznych

numer umowy: 0829/T07/2002/23

rodzaj projektu: projekt własny


Synteza wielomianów aproksymujących graniczne wartości błędów dynamicznych

numer umowy: E-3/563/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

numer umowy: PPI/PRO/2018/1/00013/U/001

rodzaj projektu: program wymiany akademickiej pn. PROM


Analiza teoretyczno-doświadczalna transportu ciepła i masy pod kątem procesów ochrony

numer umowy: C-3/387/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Problemy, modele i algorytmy dla syntezy oraz sterowania systemów o podwyższonym stopniu odpowiedzialności - etap II

numer umowy: E-1/399/DS/2018

rodzaj projektu: działalność statutowa


Komputerowa analiza interakcji konstrukcji budowlanych z gruntem

numer umowy: Ś-2/235/2015/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Innowacyjne systemy automatyki

numer umowy: E-3/586/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Wielofazowe maszyny indukcyjne klatkowe w napędach i wytwarzaniu energii elektrycznej

numer umowy: E-2/653/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modelowanie pętli histerezy blach transformatorowych i aplikacja modelu histerezy do obliczeń rozkładu pola magnetycznego w rdzeniach transformatorów

numer umowy: E-2/698/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Opracowanie cyfrowego układu sterowania trójfazowego, trójpoziomowego falownika napięcia z układami łagodnego przełączania tranzystorów

numer umowy: E-1/417/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Nowa metoda określania efektywnych właściwości materiałów kompozytowych

numer umowy: UMO-2018/31/N/ST8/01052

rodzaj projektu: PRELUDIUM


Modelowanie generatorów tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi

numer umowy: E-2/651/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy

numer umowy: PPI/WTP/2018/1/00059/U/001

rodzaj projektu: program wymiany akademickiej pn. WELCOME to POLAND


E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie

numer umowy: PPI/APM/2018/1/00027/U/001

rodzaj projektu: program wymiany akademickiej


Opracowanie metody prognozowania dokładności pomiarów elementów obrotowych z wykorzystaniem techniki współrzędnościowej

numer umowy: M-10/447/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badania własności fizycznych podłoża gruntowego rejonu Polski Południowej w warunkach in-situ

numer umowy: Ś-2/234/2014/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Porównanie ewolucyjnych metod harmonogramowania zadań obliczeniowych dla rozproszonych środowisk dużej skali

numer umowy: F-3/597/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Usuwanie związków organicznych ze ścieków z wykorzystaniem materiału pochodzenia roślinnego na drodze sorpcji

numer umowy: C-1/288/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badania architektoniczno-urbanistyczne i funkcjonalno-przestrzenne miast średniej wielkości i małych miast oraz miejscowości w Polsce południowej

numer umowy: A-5/643/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie technologii druku 3D, konstrukcyjnych i elewacyjnych elementów prefabrykowanych wykonywanych z kompozytów betonowych i geopolimerów

numer umowy: POIR.04.01.04-00-0096/18

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Jestem Za Wiedzą

numer umowy: POWR.03.01.00-00-T117/18-00

rodzaj projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Zasady projektowania niskoenergetycznych i pasywnych budynków spełniajacych wymagania Zrównoważonego Rozwoju

numer umowy: L-1/337/2014/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badania optyczne cienkich warstw na podłożach szklanych i krzemowych

numer umowy: F-1/596/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Foundation for Polish Science, Poland

numer umowy: START 73.2019

rodzaj projektu: umowa o stypendium naukowe dla młodych uczonych w ramach programu START


Wpływ źródła pochodzenia chitozanu na właściwości antyoksydacyjne jego pochodnych

numer umowy: C-5/490/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badanie właściwości biologicznych aerożeli otrzymanych z chitozanu pochodzenia nieodzwierzęcego

numer umowy: C-5/491/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Budownictwo spełniające warunki zrównoważonego rozwoju

numer umowy: L-1/81/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Wykonanie badań oraz analiza wpływu stopnia perforacji i sposobu montażu płyt gipsowo-kartonowych na pochłanianie dźwięku

numer umowy: L-1/575/2014/P

rodzaj projektu: umowa na wykonanie usługi badawczej


Kwantowochemiczne studia reakcji cykloaddycji

numer umowy: C-2/91/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Analiza numeryczna propagujących się niestateczności w termoplastyczności przy dużych odkształceniach

numer umowy: UMO-31/N/ST8/03573

rodzaj projektu: PRELUDIUM


Otrzymywanie i charakterystyka fizyko-chemiczna kompozytów polimerowych z recyklowanym montmorylonitem

numer umowy: C-4/251/2013/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Opracowanie bazowej metodyki modelowania zagospodarowania wód opadowych na podstawie aplikacji pilotażowej w zlewni rzeki Sudoł na obszarze Krakowa

numer umowy: Ś-1/391/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modelowanie procesów przemagnesowania obwodów magnetycznych maszyn i urządzeń elektrycznych do potrzeb ich diagnostyki i wyznaczania strat

numer umowy: E-2/731/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Nowe materiały kompozytowe

numer umowy: C-4/103/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Wykorzystanie przeciwprądowej chromatografii cieczowej w izolacji saponin wykazujących właściwości prozdrowotne

numer umowy: DEC-2019/03/X/ST4/00968

rodzaj projektu: MINIATURA 3


Badanie stanów nieustalonych w systemach elektroenergetycznych z dużą penetracją źródeł odnawialnych etap I

numer umowy: E-2/719/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Studia nad technikami budowlanymi architektury współczesnej i zabytkowej

numer umowy: A-4/7/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Diagnostyka obiektów mostowych

numer umowy: L-1/82/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Termiczny recykling polioksymetylenu (POM) w złożu fluidalnym

numer umowy: C-1/504/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Rozwój technik pomiarowych, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji geodanych cz. 2

numer umowy: Ś-2/371/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0 Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022

numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z224/17

rodzaj projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Aktywność biologiczna betalain z Artiplex hortensis var. Rubra - znaczenie dietetyczne alternatywnego, jadalnego źródła barwników dla projektowania nowej żywności funkcjonalnej

numer umowy: UMO-2019/33/N/NZ9/01590

rodzaj projektu: PRELUDIUM


Młodzie architekci

numer umowy: POWR.03.01.00-00-U006/17-00

rodzaj projektu: Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Zakup usługi badawczo-rozwojowej przez firmę Marcin Trzciński - DOHAL na rzecz opracowania znacząco ulepszonej technologii montażu fasad wentylowanych, mocowanych do budynków nowych i istniejących

numer umowy: L-1/135/2017/P

rodzaj projektu:


Pianki geopolimerowe o niskiej przewodności cieplnej wytwarzane na bazie odpadów przemysłowych jako innowacyjny materiał dla gospodarki o obiegu zamkniętym

numer umowy: LIDER/31/0168/L-10/18/NCBR/2019

rodzaj projektu: LIDER


Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej

numer umowy: POIR.04.01.02-00-0032/17-00

rodzaj projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


Nowe rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej w zakresie inżynierii środowiska

numer umowy: Ś-3/401/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Zaprojektowany na sukces zawodowy - kompetencje zamawiane dla Architektów

numer umowy: POWR.03.01.00-K258/15

rodzaj projektu:


Determinanty innowacyjności w gospodarce regionalnej

numer umowy: F-4/600/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Wpływ struktury materiału na własności mechaniczne kompozytów geopolimerowych wzmocnionych włóknami krótkimi otrzymanymi technologiami przyrostowymi

numer umowy: DEC-2019/03/X/ST5/00618

rodzaj projektu: MINIATURA 3


Modelowanie i badania wybranych systemów elektromechanicznych i mechatronicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrycznego transportu szynowego - część II

numer umowy: E-3/732/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Międzynarodowy Program Kształcenia: Innowacyjne Technologie Chemiczne

numer umowy: WND-POWR.03.03.00-00.M070/16

rodzaj projektu:


Badanie efektywności wykorzystania energii w ogrzewnictwie, wentylacji, klimatyzacji oraz systemów gospodarki odpadami cz. III

numer umowy: Ś-4/296/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badanie i optymalizacja procesów logistyki magazynowej

numer umowy: M-8/355/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Analiza numeryczna propagujących się niestateczności w termoplastyczności przy dużych odkształceniach

numer umowy: 2018/31/N/ST8/03573

rodzaj projektu: PRELUDIUM


Molecular desing, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions

numer umowy: TEAM TECH/2016-2/15

rodzaj projektu: POIR


Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry

numer umowy: POIR.04.04.00-00-1E42/16

rodzaj projektu: POIR


Walidacja procedur wzorcujących w warunkach laboratorium akredytowanego pomiarów współrzędnościowych - procedury do wzorcowania systemów optycznych

numer umowy: M10/408/DS-M/2013

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Doświadczalna weryfikacja efektywności połączenia elementów betonowych polimerowym złączem podatnym typu PT i PS

numer umowy: L-4/390/2017/DS.-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


BioHemPro - personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne

numer umowy: LIDER/21/0120/L-10/18/NCBR/2019

rodzaj projektu: LIDER


Bezpieczeństwo i niezawodność platform roboczych umożliwiających pracę budowlanych maszyn gąsienicowych

numer umowy: Ś-2/578/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Analiza synergii oddziaływania dodatku Reduxco i Nitrocet do oleju napędowego na przebieg procesu spalania w cylindrze silnika z zapłonem samoczynnym

numer umowy: M-04/187/2020/P

rodzaj projektu: praca B+R (badawczo-rozwojowa)


Projektowanie i synteza luminescencyjnych sensorów molekularnych dedykowanych do diagnostyki parametrów środowiskowych

numer umowy: C-5/498/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Synteza i zastosowanie związków bioaktywnych

numer umowy: C-2/97/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych

numer umowy: C-2/488/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Otrzymywanie sfer polimerowych na bazie albuminy z inkorporowaną substancją aktywną

numer umowy: C-1/489/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Biomateriały polimerowe

numer umowy: C-4/412/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


The Polish National Centre for Research and Development, “oto-GOZ”

numer umowy: Gospostrateg1383385/12/NCBR/2018

rodzaj projektu: Gospostrateg Działalność Badawczo – rozwojowa


Geometryczne aspekty projektowania przestrzennego przebiegu drogi wspomagającego estetykę obrazu drogi i bezpieczeństwo jazdy

numer umowy: 2078/B/T02/2007/33

rodzaj projektu: Projekt habilitacyjny


CargoBike L2 nr 769086-CityChangerCargoBike konsorcjant

numer umowy: 769086

rodzaj projektu: Projekt Unijny


Rozwój biomateriałów modyfikowanych nanokrystaliczną celulozą do zastosowań termoizolacyjnych w niskich temperaturach

numer umowy: M-ERA.NET2/2017/2/2018

rodzaj projektu: LIDER


Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących WM PK

numer umowy: RPMP.01.01.00-12-077/19

rodzaj projektu:


Opracowanie i ocena właściwości fizykochemicznych i mechanicznych nowych fotoutwardzalnych w świetle widzialnym kompozytów polimerowych charakteryzujących się redukcją skurczu polimeryzacyjnego

numer umowy: UMO-2019/33/N/ST5/03015

rodzaj projektu: Preludium 17


Innowacyjna i nisko energetyczna metoda usuwania związków azotu ze ścieków komunalnych

numer umowy: POIR.04.01.04-00-0039/17

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


2019 Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

numer umowy: PPI/PRO/2019/1/00018

rodzaj projektu: program wymiany akademickiej pn. PROM


Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania – ZAMAT

numer umowy: POIG.01.01.02-00-015/09-00

rodzaj projektu:


Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów

numer umowy: POIR.01.02.00-00-0038/16

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie

numer umowy: POIR.04.04.00-00-14E6/18

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Droga do Doskonałości - kompleksowy program wsparcia uczelni

numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z214/18

rodzaj projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Diamentowy Grant "Projektowanie i synteza nowych sensorów luminescencyjnych oraz ich fotochemiczne badania potencjalnej przydatności do selektywnego i wielofunkcyjnego zastosowania w diagnostyce molekularnej

numer umowy: 0072/DIA/2020/49

rodzaj projektu:


„3-maj z fizyką - trzecia misja uczelni”

numer umowy: POWR.03.01.00-00-T021/18

rodzaj projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego

numer umowy: POIR.04.04.00-00-16D7/18

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Development of technology for additive production of environmentally friendly and safe insulation materials and able to accumulate heat based on the alkaline activation of anthropogenic raw materials

numer umowy: LIDER/16/0061/L-11/19/NCBR/2020

rodzaj projektu: LIDER


Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowych kompozytów biodegradowalnych dla branży motoryzacyjnej

numer umowy: LIDER/25/0148/L-8/16/NCBR/2017

rodzaj projektu: LIDER VIII


Implementacja statystycznego algorytmu rekonstrukcyjnego dla stacji diagnostycznej aparatu tomografii komputerowej charakteryzującego się zmniejszoną dawką promieniowania pochłoniętą przez pacjenta w trakcie badania

numer umowy: POIR.01.01.01-00-0463/17

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Przyspieszanie czastek i generacja turbulencji elektromagnetycznej w plazmie kosmicznej

numer umowy: DEC-2013/10/E/ST9/00662

rodzaj projektu: SONATA BIS 3


Produkcja i propagacja cząstek wysokoenergetycznych w przestrzeni kosmicznej: od Układu Słonecznego i ośrodka międzygwiazdowego do supermasywnych czarnych dziur i gromad galaktyk

numer umowy: UMO-2016/22/E/ST9/00061

rodzaj projektu: SONATA BIS 3


Fale uderzeniowe jako źródła wysokoenergetycznych cząstek

numer umowy: 2019/33/B/ST9/02569

rodzaj projektu: OPUS 17


Wyposażenie laboratoriów Wydziałów Biologii i Biotechnologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii pod kątem badań substancji o aktywności biologicznej i próbek środowiskowych

numer umowy: POPW.01.03.00-06-009/11-00

rodzaj projektu: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013


Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych

numer umowy: POIR.04.04.00-00-14D6/18

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Strukturalne opływowe reaktory katalityczne z wypełnieniami drukowanymi w systemie 3D

numer umowy: UMO-2016/21/B/ST8/00496

rodzaj projektu: OPUS 11


Optymalizacja efektywności pasywnego amortyzatora samochodowego poprzez obniżenie: masy rury zewnętrznej, tarcia komponentów wewnętrznych oraz drgań zaworu wzbudzanych przepływami medium hydraulicznego

numer umowy: POIR.01.02.00-00-0305/16

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Nowatorska adaptacja kryteriów wieloosiowego zmęczenia materiałów w procesie obliczania trwałości zmęczeniowej

numer umowy: 2017/25/B/ST8/00684

rodzaj projektu: OPUS 13


Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka

numer umowy: 2013/08/W/NZ3/00700

rodzaj projektu: SYMFONIA 1


Biotechnologia molekularna dla zdrowia

numer umowy: POIG.02.01.00-12-064/08-13

rodzaj projektu: INFRASTARt


ERASMUS+ Back to the Future – Building with Sustainable Local Traditional Materials

numer umowy: KA203-DE2B1FA5

rodzaj projektu:


Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych

numer umowy: TECHMATSTRATEG1/347012/3/NCBR/2017

rodzaj projektu: Techmastrateg1 - TECHMAGSTRATEG


Oddziaływanie wybranych linii komórkowych z monokrystalicznymi płytkami mineralnego apatytu o znanej orientacji krystalograficznej

numer umowy: N N204 214640

rodzaj projektu: Projekt ATOMIN


Badania architektoniczne i kompleksowa dokumentacja stanowiska Samaipata (Fuerte de Samaipata/Boliwia) z Listy Światowego Dziedzictwa

numer umowy: 2014/15/B/HS2/01108

rodzaj projektu: OPUS 8


Jednorazowe kompostowalne sztućce i naczynia

numer umowy: POIR.01.01.01-00-0880/20

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów

numer umowy: POIR.04.04.00-00-15E5/18

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


ERASMUS+ Sustainable, High-Performance Building Solutions in Wood

numer umowy: KA203-5DS3CSC44

rodzaj projektu:


Opracowanie technologii racjonalnego zagospodarowania strużyn z przetwórstwa skór (MIZDRA 2.0)

numer umowy: POIR.04.01.04-00-0071/20

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Opracowanie technologii niskospadowej modułowej elektrowni wodnej o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnej ingerencji w środowisko

numer umowy: POIR.01.02.00-00-0251/16

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Opracowanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-materiałowych w budowie autonomicznego agrorobota

numer umowy: POIR.04.01.04-00-0027/18

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Application of new superactive transition metal catalysts for the creation of self-assembling responsive polymeric networks via atom transfer radical polymerization

numer umowy: PPN/BEK/2018/1/00261

rodzaj projektu: program wymiany akademickiej (Program im. Bekkera)


Wielofunkcyjny charakter makrocyklicznych kompleksów miedzi(II) - wgląd w polimeryzację rodnikową z przeniesieniem atomu (ATRP) oraz nanomagnetyzm molekularny (NMM)

numer umowy: UMO-2020/39/D/ST4/01182

rodzaj projektu: SONATA 16


Dyskretyzacje układów dynamicznych zachowujące całki ruchu

numer umowy: 2011/01/B/ST1/05137

rodzaj projektu: OPUS 1


Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie

numer umowy: POIR.04.04.00-00-14DE/18

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Wpływ pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej wywołanych interferencją o charakterze leksykalnym i przestrzennym - badanie fMRI

numer umowy: 2013/08/M/HS6/00042

rodzaj projektu: HARMONIA 4


Opracowanie planarnych światłowodowych przetworników fazowych z rezonatorami pierścieniowymi do zastosowań w spektroskopii pola zanikającego

numer umowy: DEC-2017/25/B/ST7/02232

rodzaj projektu: OPUS 13


Nieliniowe nierówności różniczkowe wariacyjno-hemiwariacyjne i ich zastosowania

numer umowy: 2021/41/B/ST1/01636

rodzaj projektu: OPUS 21


Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim

numer umowy: WND-POWR.03.02.00-00-I043/16

rodzaj projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Efekt synergii mechanicznej obróbki powierzchniowej i niskotemperaturowego azotowania na poprawę wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu Ti6Al4V

numer umowy: UMO-2020/39/D/ST8/02610

rodzaj projektu: SONATA 16


Development of innovative technology of forming from semi-solid state of new generation magnesium alloys and magnesium based nano-composites

numer umowy: LIDER/007/151/L-5/13/NCBR/2014

rodzaj projektu: Lider


Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca

numer umowy: STRATEGMED2/266798/15/NCBR/2015

rodzaj projektu: Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED


Wytworzenie innowacyjnych wyrobów w postaci prętów oraz kręgów żebrowanych do zbrojenia betonu wykonywanych w nowej klasie stali B600B w wyniku implementacji autorsko opracowanego demonstratora technologii

numer umowy: POIR.01.02.00-00-0223/17

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Innowacyjny swiatlowodowy czujnik do pomiaru odksztalcen i temperatury

numer umowy: POIR.01.01.01-00-1154/19

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Opracowanie materiałów geopolimerowych z czerwonego szlamu – odpadu kopalnianego powstającego podczas wydobycia boksytu („SMART-G”)

numer umowy: ERA-MIN2-3/SMART-G/1/2022

rodzaj projektu: GEOMAT


Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Kozik Sp. J.

numer umowy: POIR.01.01.01-00-0828/16

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Modelowanie dynamicznych i wytrzymałościowych zagadnień w procesie precyzyjnego frezowania przy zastosowaniu precyzyjnych frezów kulistych

numer umowy: 2017/25/B/ST8/00962

rodzaj projektu: OPUS 13


Zastosowanie struktur niskowymiarowych dla poszerzenia spektrum absorpcji i zwiększenia wydajności krzemowych ogniw w architekturze IBC lub BIFACIAL

numer umowy: POIR.01.02.00-00-0265/17

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Nowatorska, sterowana danymi, oparta na inteligentnym prognozowaniu platforma do złożonych systemów cyber-fizycznych w kierunku przyszłości

numer umowy: 2020/37/K/ST8/02748

rodzaj projektu: POLS


Opracowanie rozproszonej i małoskalowej technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw stałych takich jak biomasa, osady ściekowe i węgiel w oparciu o instalację pilotażową składającą się ze zgazowarki paliw stałych oraz agregatowego silnika spalinowego ze swobodnym tłokiem

numer umowy: POIR.01.01.01-00-0327/15

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Synteza i badania spektroskopowe nowych rozpuszczalnych w wodzie fotoinicjatorów wolnorodnikowych dedykowanych do otrzymywania mikrofabrykowanych struktur hydrożelowych jako pozakomórkowej matrycy do biodruku 3D w świetle widzialnym

numer umowy: 2020/37/N/ST5/03161

rodzaj projektu: PRELUDIUM 19


Functionalization of Ti6Al7Nb alloy surface by biopolymers using plasmochemical activation

numer umowy: DEC-2017/01/X/ST8/00886

rodzaj projektu:


Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania zeolitów z materiałów antropogenicznych pochodzących z wydobycia węgla kamiennego

numer umowy: POIR.02.03.02-24-0035/16

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Renewable Energy System for Residential Building Heating and Electricity Production

numer umowy: RESHeat 956255

rodzaj projektu:


Reologia cieczy magnetoreologicznych w niejednorodnym polu magnetycznym - tryb szczypania

numer umowy: 2020/39/I/ST8/02916

rodzaj projektu: OPUS LAP 20


Development of eco­friendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers

numer umowy: ELAC2015/T02­0721

rodzaj projektu: FIBER


Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzlanych nanokompozytów polimerowych

numer umowy: SKN/SP/496719/2021

rodzaj projektu: Studenckie Koła Tworzą Innowacje


Projektowanie, otrzymywanie oraz badanie właściwości aplikacyjnych nowego typu powłok PSP i TSP w ramach konstrukcji innowacyjnych systemów do mapowania rozkładu termodynamicznych parametrów stanu na powierzchniach obiektów rzeczywistych, na potrzeby przemysłu wysokich technologii

numer umowy: 0008/DIA/2019/48

rodzaj projektu: Diamentowy Grant - pressure


Rozwijanie nowych strategii syntezy nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych

numer umowy: 2014/14/E/ST5/00652

rodzaj projektu: SONATA BIS 4


Entrepreneurial competences and excellence research in doctoral and postdoctoral programs - ANTREDOC

numer umowy: 56437/24.07.2019

rodzaj projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014-2020


Badanie wpływu rozpuszczalnika i rozmiaru nanocząstek na strukturę i własności fizyczne cząstek hybrydowych otrzymywanych metodą naświetlania laserowego

numer umowy: 2018/31/B/ST8/03043

rodzaj projektu: OPUS 16

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/