Duke University Press


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 200 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 100 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 50 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/