Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


Wariant nazwy wydawcy The Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Kuśmierski, Jacek
Der General Plan von Willanow
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/