Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


Wariant nazwy wydawcy The Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Kuśmierski, Jacek
Oriental paradise : Turkish influence in the Polish gardens
Typ: książka
Data wydania: 2023
Kuśmierski, Jacek
Orientalny raj : wpływy tureckie w ogrodach polskich
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2023
Kuśmierski, Jacek
Der General Plan von Willanow
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/