Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Grodecki, Michał; Pasierb, Bernadetta; Gwóźdź, Rafał
Zastosowanie symulacji numerycznych do oceny stateczności osuwiska w Brzozówce koło Krakowa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2015
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/