Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Kuśmierski, Jacek; Szopińska, Elżbieta
Promenada Hugona Richtera : stan zachowania i potencjał w kontekście rozwoju systemu ścieżek spacerowych Wrocławia
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/