Wydawnictwo Adam Marszałek


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Adam Marszałek
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 0

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/