Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Styrylska, T.
Uzgadnianie bilansów energii przy sporządzaniu tablic termochemicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984
Szargut, J.; Styrylska, T.; Norwisz, J.
Podstawy rachunku wyrównawczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1984
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/