Fundacja Sendzimira


Wariant nazwy wydawcy Sendzimir Foundation
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 16

Jeleński, Tomasz; Pękała, Ewelina; Czachowska, Agnieszka
Studia przypadków
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jeleński, Tomasz
Algorytmy optymalnego zakresu renowacji energetycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jeleński, Tomasz
Pozyskiwanie energii odnawialnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Zaręba, Anna; Jeleński, Tomasz
Ogrody, podwórza i zieleń miejska
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jeleński, Tomasz; Czemplik, Cezary; Zaręba, Anna; Wójcik, Robert; Kosiński, Piotr
Elementy budynku: problemy i rozwiązania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Konarzewski, Łukasz; Jeleński, Tomasz
Ochrona zabytków
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jeleński, Tomasz
Strategie mitygacji zmian klimatu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

Očuvanje i obnova zgrada kulturne baštine u doba klimatske krize
Typ: książka
Redaktor: Jeleński, Tomasz
Data wydania: 2022

Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego
Typ: książka
Redaktor: Jeleński, Tomasz
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 5
Data wydania: 2022
Bobek, Wojciech; Dudek-Grzegorzewska, Małgorzata; Mazurek, Janusz; Sendzielski, Sławomir
Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach. 4, Pielęgnacja
Typ: książka
Data wydania: 2022
Bobek, Wojciech; Sendzielski, Sławomir
Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach. 2, Sadzenie
Typ: książka
Data wydania: 2022
Naumann, Sandra; Davis, McKenna; Iwaszuk, Ewa; Freundt, Mona; Mederake, Linda
Addressing climate change in cities : policy instruments to promote urban nature-based solutions
Typ: książka
Redaktor: Jeleński, Tomasz, Bergier, Tomasz, Gosk, Ilona
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 5
Data wydania: 2020
Naumann, Sandra; Davis, McKenna; Iwaszuk, Ewa; Freundt, Mona; Mederake, Linda
Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach : narzędzia strategiczne
Typ: książka
Data wydania: 2020
Jeleński, Tomasz
Współpraca z sektorem prywatnym na terenach nienależących do miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jakubowski, Kasper
Włączanie mieszkańców w działania na rzecz zieleni
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jeleński, Tomasz
Kompetencje władzy publicznej w zarządzaniu zielenią
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/