Московский архитектурный институт (Государственная академия) - МАРХИ


Wariant nazwy wydawcy МАРХИ

Moskovskij arhitekturnyj institut (Gosudarstvennaâ akademiâ) - MARHI
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/