Slovenská technická univerzita v Bratislave


Wariant nazwy wydawcy Vydavateľstvo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

STU v Bratislave

SPEKTRUM STU

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Wdowiarz-Bilska, Matylda; Błachut, Jakub; Korzeniowska, Agata
Problèmes de développement contemporain des villages dans les Carpates polonaises
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Gołąb-Korzeniowska, Monika
Współczesne tendencje kształtowania zabudowy mieszkaniowej w polskich miastach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2002
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/