Бескиди


Wariant nazwy wydawcy Beskidi
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 4

Papržica, Kristina
Polityczna rol´ spadŝini arhìtekturi dobi get´manŝini v rozbudovì nezaležnoï Ukraïni
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kuśnierz-Krupa, Dominka
Ochrona zabytków województwa jako ważny czynnik rozwoju Małopolski (w świetle zapisów polskiej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kobilarčik, Ûstina
ĺstoriční ta etnokul´turní zasadi rozvitku míst Alžiru-centrív íslams´kogo budívnictva
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kobylarczyk, Justyna; Paprzyca, Krystyna
Marketing urbanistyczny
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/