University College Ghent


Wariant nazwy wydawcy University College Ghent – School of Arts – Landscape & Garden Architecture and Landscape Development
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Hodor, Katarzyna; Fekete, Albert; Matusik, Agnieszka
The future of Planty Park in Cracow compared to other examples of city walls being transformed into urban parks
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/