Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Mensing-de Jong, Angela; Racon-Leja, Kinga; Zdráhalová, Jana
Unified by the border?
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: komentarz
Data wydania: 2020
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/