LEMTECH Konsulting


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Dalman, Jolanta; Jędrzejewski, Zbigniew; Kalinowska, Ewa; Muszyński, Krzysztof; Piwowarczyk, Marcin
Studium wykonalności dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE
Typ: książka
Data wydania: 2014
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/