The University of Utah


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Kantarek, Anna Agata; Djokic, Vladan; Kwiatkowski, Krzysztof; Nikovic, Ana; Korbel, Wojciech; Djordjevic, Aleksandra; Samuels, Ivor
"Plot by plot urbanism". Mapping post-socialist changes in urban tissues. Case of Krakow and Belgrade. A comparative study
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/