Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Krzyżewski, Tadeusz

Weterani lwowskiego czasopiśmiennictwa humorystycznego. Z dziejów polskiej prasy w Galicji 1834-1918 [oraz] spis polskich czasopism humorystyczno-satyrycznych...

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego
Numeracja z. 2
Data wydania 1976
Język polski
Zakres stron 171-204
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Weterani lwowskiego czasopiśmiennictwa humorystycznego. Z dziejów polskiej prasy w Galicji 1834-1918 [oraz] spis polskich czasopism humorystyczno-satyrycznych... / Tadeusz Krzyżewski // Rocz. Hist. Czas. - 1976, z. 2, s. 171-204

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/