Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pencakowski, Paweł

Przemiany formy i funkcji wieży kościoła parafialnego (dawniej Bożogrobców) w Miechowie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Numeracja z. 3
Data wydania 1991
Język polski
Zakres stron 207-222
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Przemiany formy i funkcji wieży kościoła parafialnego (dawniej Bożogrobców) w Miechowie / Paweł Pencakowski // Kwart. Arch. Urb. - 1991, z. 3, s. 207-222

odnośniki





© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/