Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wolski, Bogdan

Problemy sterowania w geodezyjnej identyfikacji procesu deformacji

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja z. 17
Data wydania 1992
Język polski
Zakres stron 61-66
Uwagi Aktualne problemy dydaktyczne i naukowo-badawcze w geodezji budowlanej : konferencja naukowo-techniczna (Rzeszów 17-18.IX.1992r.)
Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Problemy sterowania w geodezyjnej identyfikacji procesu deformacji / Bogdan Wolski // Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ. - 1992, z. 17, s. 61-66, bibliogr. 3 poz.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/