Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cyklis, Jerzy; Czuła, Robert

Związek pomiędzy sieciami Petriego a modelem macierzowym ESP

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Relation between the matrix model of FMS and Petri nets
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Numeracja z. 114
Data wydania 1994
Język polski
Zakres stron 39-50
Uwagi Materiały IX Krajowej Konferencji Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych Gliwice-Kozubnik wrzesień 1994 r. Sekcja II. Podstawy teoretyczne automatyzacji i robotyzacji
Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Związek pomiędzy sieciami Petriego a modelem macierzowym ESP / Jerzy Cyklis, Robert Czuła // Zesz. Nauk., Autom. / PŚl. - 1994, z. 114, s. 39-50, bibliogr. 6 poz.

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/