Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Broniewski, Tadeusz; Hoła, Jerzy; Śliwiński, Jacek

Application de la methode d'emission acoustique aux essais du comportement du beton impregne de polymere soumis a la compression

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials and Structures = Matériaux et Constructions
Numeracja Vol. 27, Iss. 6
Data wydania 1994
Język francuski
Typ nośnika online
Zakres stron 331-337
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 337
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz. fr., Summ.
ISSN 1871-6873
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1007/BF02473425
Opis bibliograficzny
Application de la methode d'emission acoustique aux essais du comportement du beton impregne de polymere soumis a la compression / Tadeusz Broniewski, Jerzy Hoła, Jacek Śliwiński // Materials and Structures ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polymer impregnation, cement concrete, compressive strength, acoustic emission, fracture processes, uniaxial compression
Abstrakt
Polymer impregnated cement concrete exhibits very high compressive strength: several times higher than ordinary concrete. The authors used acoustic emission to investigate fracture processes in impregnated ... więcej

Ce texte présente les résultats d'une étude effectuée dans le but de mieux comprendre le mécanisme de renforcement du béton de ciment par imprégnation de polymère. On a appliqué la méthode d'émission ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/