Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Malinowska, Zofia; Malinowski, Paweł; Rączka, Jan W.

Dwór w Jankówce pod Krakowem

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Ochrona Zabytków
Numeracja nr 3/4
Data wydania 1994
Język polski
Zakres stron 293-298
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Dwór w Jankówce pod Krakowem / Zofia Malinowska, Paweł Malinowski, Jan W. Rączka // Ochr. Zabyt. - 1994, nr 3/4, s. 293-298

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/