Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Fiertak, M.; Broniewski, T.

Application of dewaterers and sorbents in impregnation of building materials

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja vol. 41, z. 3
Data wydania 1995
Język angielski
Zakres stron 461-476
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Application of dewaterers and sorbents in impregnation of building materials / M. Fiertak, T. Broniewski // Arch. Civ. Eng. - 1995, vol. 41, z. 3, s. 461-476

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/