Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mendera, Zbigniew; Razowski, Aleksander

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe kopalnianych kół linowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Numeracja nr 1
Data wydania 1995
Język polski
Zakres stron 28-33
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe kopalnianych kół linowych / Zbigniew Mendera, Aleksander Razowski // Mechan. Automat. Górn. - 1995, nr 1, s. 28-33

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/