Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bogdanowski, Janusz

O podstawach systematyki zamków średniowiecznych uwag kilka

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Numeracja t. 50, z. 1
Data wydania 1995
Język polski
Zakres stron 5-16
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny O podstawach systematyki zamków średniowiecznych uwag kilka / Janusz Bogdanowski // Kwart. Arch. Urb. - 1995, t. 50, z. 1, s. 5-16

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/