Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa

Współczesna polska architektura sakralna w twórczości krakowskich architektów. Wybrane zagadnienia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Contemporary Polish sacral architecture in the works of Cracow architects. Select problems
Seria/Czasopismo Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Numeracja z. 3-4
Data wydania 1996
Język polski
Zakres stron 321-329
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Współczesna polska architektura sakralna w twórczości krakowskich architektów. Wybrane zagadnienia / Ewa Węcławowicz-Gyurkovich // Kwart. Arch. Urb. - 1996, z. 3-4, s. 321-329

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/