Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bażela, W.; Hofmann, M.; Penc, B.; Szytula, A.

Neutron diffraction studies of the magnetic structures of the HoRhGe and ErRhGe compounds

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Physics : condensed matter
Numeracja vol. 10, No 10
Data wydania 1998
Język angielski
Zakres stron 2233-2239
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Neutron diffraction studies of the magnetic structures of the HoRhGe and ErRhGe compounds / W. Bażela, M. Hofmann, B. Penc, A. Szytula // J. Phys.: Condens. Matter. - 1998, vol. 10, No 10, pp. 2233-2239

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/