Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łuczko, Jan

A method of analysis of free and forced vibration of continuous systems with quadratic non-linearity

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Metoda analizy drgań własnych i wymuszonych układów ciągłych z kwadratową nieliniowością
Seria/Czasopismo Machine Dynamics Problems
Numeracja Vol. 22
Data wydania 1998
Język angielski
Zakres stron 77-94
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 93-94
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0239-7730
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
A method of analysis of free and forced vibration of continuous systems with quadratic non-linearity / Jan Łuczko // Machine Dynamics Problems. – 1998, Vol. 22, s. 77-94 : rys., tab. – Bibliogr. s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nonlinear, vibrations, self and forced vibration

nieliniowe, wibracje, wibracje własne i wymuszone
Abstrakt
The paper discusses an efficient method of analysis of non-linear partial defferential equations, describing longitudinal, flexural and torsional vibration of spatial beams, with inclusions of geometric ... więcej

W pracy podano metodę analizy układu nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych, opisujących drgania podłużne, giętne i skrętne z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznych. Występujące ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/