Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49833)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22822)
    Materiały konferencyjne (22300)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bryś, Henryk; Kubas, Leon; Zielina, Leszek

Matematyczno-meteorologiczne modele refrakcji niwelacyjnej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja z. 29, T. 1
Data wydania 1998
Język polski
Zakres stron 57-63
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Matematyczno-meteorologiczne modele refrakcji niwelacyjnej / Henryk Bryś, Leon Kubas, Leszek Zielina // Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ. - 1998, z. 29, T. 1, s. 57-63

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/