Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48877)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22354)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (140)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Górska, Renata Anna

Czynniki statystycznie znaczące w testowanej ocenie zdolności postrzegania przestrzennego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe. Geometria i Grafika Inżynierska / Politechnika Śląska
Numeracja z. 2
Data wydania 1998
Język polski
Zakres stron 89-100
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Czynniki statystycznie znaczące w testowanej ocenie zdolności postrzegania przestrzennego / Renata Anna Górska // Zesz. Nauk., Geom. Graf. Inż. / PŚl. - 1998, z. 2, s. 89-100

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/