Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Billewicz, Jerzy; Bryś, Henryk; Ławrynkiewicz, Zygmunt

Zagadnienie transformacji mienia ogólnonarodowego w strefie ochrony sanitarnej zbiornika Dobczyce

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja z. 29, t. 1
Data wydania 1998
Język polski
Zakres stron 35-41
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Zagadnienie transformacji mienia ogólnonarodowego w strefie ochrony sanitarnej zbiornika Dobczyce / Jerzy Billewicz, Henryk Bryś, Zygmunt Ławrynkiewicz // Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ. - 1998, z. 29, t. 1, s. 35-41

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/