Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49816)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22817)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1263)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piasek, Zbigniew

Numeryczne analizy badań symulacyjnych na powierzchni opisanej funkcjami kształtu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja z. 29, t. 2
Data wydania 1998
Język polski
Zakres stron 369-376
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Numeryczne analizy badań symulacyjnych na powierzchni opisanej funkcjami kształtu / Zbigniew Piasek // Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ. - 1998, z. 29, t. 2, s. 369-376

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/