Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46976)
    Książki (7679)
    Artykuły i czasopisma (21289)
    Materiały konferencyjne (22857)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bogdanowski, Janusz

Kulturowy krajobraz zabytkowy i problemy jego ochrony

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Ochrona Zabytków
Numeracja nr 1
Data wydania 1998
Język polski
Zakres stron 4-13
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Kulturowy krajobraz zabytkowy i problemy jego ochrony / Janusz Bogdanowski // Ochr. Zabyt. - 1998, nr 1, s. 4-13

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/