Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Heczko-Hyłowa, Ewa

Przykład Lyonu - długoterminowy plan przestrzenny jako kluczowy instrument równoważenia rozwoju miasta

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Numeracja R. 4
Data wydania 1999
Język polski
Zakres stron 23
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Przykład Lyonu - długoterminowy plan przestrzenny jako kluczowy instrument równoważenia rozwoju miasta / Ewa Heczko-Hyłowa // Urban.: Międzyucz. Zesz. Nauk. - R. 4, (1999), s. 23

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/