Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bartkowicz, Barbara

Problemy równoważenia rozwoju miast w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej na przykładzie Tarnowa, Bielska-Białej oraz Pszczyny

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Numeracja R. 4
Data wydania 1999
Język polski
Zakres stron 20-21
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Problemy równoważenia rozwoju miast w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej na przykładzie Tarnowa, Bielska-Białej oraz Pszczyny / Barbara Bartkowicz // Urban.: Międzyucz. Zesz. Nauk. - 1999, R. 4, s. 20-21

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/