Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bieda, Krzysztof

Protection of housing functions of the downtown areas as an element of sustainable development policy – the case study of Cracow

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Ochrona funkcji mieszkaniowej obszarów śródmiejskich jako elementpolityki zrównoważonego rozwoju na przykładzie Krakowa
Seria/Czasopismo Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Numeracja R. 4
Data wydania 1999
Język angielski
polski
Zakres stron 25, 53
ISSN 1426-7446
Uwagi Tyt. numeru: Możliwości zrównoważonego rozwoju przestrzennego polskich miast w warunkach transformacji
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Protection of housing functions of the downtown areas as an element of sustainable development policy – the case study of Cracow / Krzysztof Bieda // Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe residential functions, downtown area, sustainable development

funkcje mieszkaniowe, obszar śródmiejski, zrównoważony rozwój

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/