Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bieda, Krzysztof

La protection de la function d'habitation des zones du centre-ville comme element d'une politique de developpement equilibre - a partir de l'exemple de Cracovie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Urbanistyka : międzyuczelniane zeszyty naukowe
Numeracja R. 4
Data wydania 1999
Język francuski
Zakres stron 81-82
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny La protection de la function d'habitation des zones du centre-ville comme element d'une politique de développement equilibre - a partir de l'exemple de Cracovie / Krzysztof Bieda // Urban.: Międzyucz. Zesz. Nauk. - R. 4, (1999), s. 81-82

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/