Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47821)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22618)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Böhm, Aleksander

Kształcenie architektów krajobrazu w Polsce - osiągnięcia i niedostatki

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego
Numeracja nr 1
Data wydania 2000
Język polski
Zakres stron 37-39
ISSN 1509-961X
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Kształcenie architektów krajobrazu w Polsce - osiągnięcia i niedostatki / Aleksander Böhm // Krajobr. Dziedzic. Nar. - 2000, nr 1, s. 37-39

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/