Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46939)
    Książki (7672)
    Artykuły i czasopisma (21274)
    Materiały konferencyjne (22891)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (108)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Buliński, Wojciech

Jakość architektury - relacje do czasu, miejsca, uwarunkowań systemowych, ekonomicznych, kulturowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Quality of architecture - relations with time, place, systematic, economic and cultural conditions
Seria/Czasopismo Rocznik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Numeracja R. 1999/2000
Data wydania 2000
Język angielski
polski
Zakres stron 24-25
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Jakość architektury - relacje do czasu, miejsca, uwarunkowań systemowych, ekonomicznych, kulturowych / Wojciech Buliński // Rocz. Wydz. Arch. PKrak. - 2000, R. 1999/2000, s. 24-25

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/