Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22915)
    Materiały konferencyjne (22193)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cyklis, Piotr

CFD identification of generalised transmittances for any element of pulsating gas piping system

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Identyfikacja uogólnionych transmitancji dla dowolnego elementu instalacji pulsującego gazu za pomocą symulacji CFD
Seria/Czasopismo Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery = Prace Instytutu Maszyn Przepływowych
Numeracja No. 106
Data wydania 2000
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 33-43
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 42
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., Streszcz.
ISSN 0079-3205
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
CFD identification of generalised transmittances for any element of pulsating gas piping system / Piotr Cyklis // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery [Dokument elektroniczny]. – 2000, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pressure pulsation, Helmholtz model, matrix elements, pressure transmittance, flow transmittance
Abstrakt
Pressure pulsation in positive displacement gas compressor manifolds can significantly affect the quantity of the energy required for gas compression. One of more difficult problems with the analysis of ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/