Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Vabrik, Robert; Pielichowski, Jan; Polaczek, Jerzy et al.

Epoxy resin / acrylated polyurethane semi-interpenetrating polymer networks. II. Instrumental investigations

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Research News / Budapest University of Technology and Economics
Numeracja nr 4
Data wydania 2000
Język angielski
Zakres stron 196-201
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Epoxy resin / acrylated polyurethane semi-interpenetrating polymer networks. II. Instrumental investigations / Robert Vabrik, [et al.], Jan Pielichowski, Jerzy Polaczek // Res. News (Special ISSUE). - 2000, nr 4, s. 196-201

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/