Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łukasiewicz, Marcin; Bogdał, Dariusz; Pielichowski, Jan

Nadtlenek wodoru jako nowoczesny utleniacz związków organicznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Hydrogen peroxide as a modern oxidizingagent for organic compounds
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 3-Ch
Data wydania 2000
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 97
Język polski
Zakres stron 36-52
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 50-52
Bibliografia (liczba pozycji) 63
Oznaczenie streszczenia Summ. ang. s. 52
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Nadtlenek wodoru jako nowoczesny utleniacz związków organicznych / Marcin Łukasiewicz, Dariusz Bogdał, Jan Pielichowski // Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia . – 2000, Z. 3-Ch, s. 36-52 : rys., tab. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nadtlenek wodoru, utleniacz, związki organiczne
Abstrakt
Methods of the synthesis and properties of hydrogen peroxide as well as methods of its activation: by peracids, and catalytic activation by metal compounds are descrobed. The application of hydrogen peroxide ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/