Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46588)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21069)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łach, Karolina

Osiowo-symetryczny stan odkształcenia konsolidującej anizotropowej półprzestrzeni gruntowej wywołany źródłem ciśnienia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Numeracja z. 20
Data wydania 2001
Język polski
Zakres stron 167-174
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Osiowo-symetryczny stan odkształcenia konsolidującej anizotropowej półprzestrzeni gruntowej wywołany źródłem ciśnienia / Karolina Łach // Prz. Nauk. WIKŚ / SGGW. - 2001, z. 20, s. 167-174, bibliogr.

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/